MOTLITBA PSA

26.10.2010 13:55

Jednej se mnou laskavě, můj milovaný, pane,
žádné srdce na světě není vděčnější za laskavost
než moje milující srdce.

Nesnaž se zlomit mou duši násilím,
já bych mezi ranami lízal tvé ruce.
Tvá trpělivost a porozumění mne rychleji
naučí dělat věci, které si přeješ.

Mluv se mnou často.
Tvůj hlas je pro mne nejsladší hudba na světě,
jak musíš  vědět z divokého mávání mého ocasu,
když zaslechnu Tvoje kroky.

Když je chladno a mokro,
prosím nech mne uvnitř,
protože já jsem zdomácnělé zvíře,
které už není zvyklé na drsné podmínky.

A já nežádám větší výsadu než čest
sedět u Tvých nohou u rodinného krbu.
I kdybych neměl žádný domov,
raději bych Tě následoval přes led a sníh,
než odpočíval na nejměkčím polštáři
protože jsi můj Bůh a já Tě oddaně miluji.

Udržuj mou misku stále plnou čerstvé vody,
protože já Ti to nemohu říci, že trpím žízní.
Krm mne kvalitním jídlem, abych byl pořád zdravý,
abych, mohl dovádět, hrát si a plnit Tvé příkazy,
chodit vedle Tebe a být připravený
a schopný Tě chránit svým životem,
kdybys byl v ohrožení.

A milovaný pane, až přijde čas, kdy už nebudu zdravý
a nebudu mít radost ze života, nedávej mne od sebe pryč.
Raději mne drž jemně ve svých rukou
a dopřej mi milosrdný věčný odpočinek
a já odejdu s myšlenkou,
 že můj osud byl nejbezpečnější v Tvých rukách.